Aktualności

Eventy Team Building – Gudniowy Warsztat


Ponizszym współpartnerom gorąco składają wyrazy wdzięczności w imieniu Wydziału Zarządżania Organizacją za włożony wysiłek na wymianę działań promocyjnych – podpisano: Barnaba Komorowski, Julian Wachowicz, Denis Lipiński i Kuba Gardocki

 • Nagość w obiektywie nauk
 • Kwartalny Kongres Ekspertów branży energetyki Wyjazdy Team Building gry przygodowe
 • pedagogika młodzieży a rynek pracy
 • XI Ogólnopolskie Sympozjum Laboratoryjno -Szkoleniowe „Wybrane aspekty leczenia a także opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny”
 • III Praktyczne Warsztaty biznesowe team building Młodzi jak również Sporcie. Marketing sportowy od kuchni, czyli jak skutecznie wykreować markę
 • Potencjał turystyki kulturowej na Lubelszczyźnie – literatura, etnografia, infrastruktura
 • Multikonferencja pt. Zastosowanie technologii informacyjnych w administracji publicznej oraz narzędzi Business Intelligence w zarządzaniu budżetami jednostek samorządu terytorialnego, Bydgoszcz
 • II Konferencja logistyczna „Badania techniczne w stacjach kontroli pojazdów”
 • Absolut nieobecny? Literatura XX wieku jako miejsce teologiczno-filozoficznego namysłu nad transcendencją
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kongres Planarny team building Pod Mikroskopem – II edycja „Jakość badań mikrobiologicznych w laboratorium diagnostycznym”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie Symulacyjne team building „Krajobraz z komputera: Modelowanie krajobrazu – nietypowe narzędzia, metody, typologie”
 • Ubezpieczenia na życie – prawo a także ekonomia.
 • Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę
 • Kurs na zdrowie