Publikacje dla trenera

Oto moje ulubione wydawnictwa specjalistyczne – to z poniższych lektur korzystam wymyślając zabawy team building i gry szkoleniowe:

– Piąta dyscyplina – Preter Senge
– Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm-Lidia Zbiegień-Maciąg
– Jak przewodzą najlepsi liderzy-Brian Tracy
– Organizacja procesowa-Piotr Grajewski
– Pełną parą!- Brian Tracy
– Od wartości do działania-Sławomir Lachowski
– Kompendium small businessu-Romuald Gabrysz
– Po wielkim skoku-Waldemar Kuczyński
– Cofnięcie czasu -Henry Hazlitt
– Pracuj dla pieniędzy, projektuj dla przyjemności -David Airey
– Delegowanie & kontrolowanie. – Brian Tracy
– Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach-Scott Fox
– Strategia błękitnego oceanu-W. Chan Kim, Renée Mauborgne
– Osobista efektywność-Björn Lundén
– Systemy zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i Kaizen -Współczesne koncepcje i metody zarządzania-Kazimierz Zimniewicz
– Zaryzykuj – zrób to!- Richard Branson
– Prawa sukcesu według Napoleona Hilla. Zasady potęgi osobistej-Napoleon Hill.