Aktualności

Symulacje kreatywne – monogram dr Gawron


Ćwiczenia biznesowe – zestawienie na wykłady:

 • Zabawy Szkoleniowe
 • „Palace” katownia Podhala
 • Gry szkoleniowe , prof. F. Ciba
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska systemu oceny menedżerskiej i wyboru projektów szkoleniowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
 • Funkcjonowanie systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006 oraz Ocena biznesowa postępów i efektywności realizacji działań menedżerskich i finansowych
 • Gry szkoleniowe , prof. D. Bramowski
 • Ocena biznesowa efektywności i skuteczności projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu VI, VIII, Poddziałanie 6.1.1, Działanie 6.2, 8.1 na rozwój postaw przedsiębiorczych w regionie łódzkim
 • Ocena biznesowa razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Piosenki A. Mroza
 • Sudety Zachodnie – cz. I
 • Województwo Zielonogórskie
 • Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Ziemia dla nas, my dla Ziemi”
 • Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Władysława Broniewskiego
 • Sklepy cynamonowe – Bruno Schulz (375)
 • Zakładanie fundamentów – Mieczysław Maliński (902)
 • Polscy pisarze współcześni (1939-1991) – Lesław Bartelski (1624)
 • Notatki z czerwonej polany – Janina Pawzun (2044)
 • Wiatr zmian – Mercedes Lackey (2591)
 • Agonia i nadzieja (tom 1) – Piotr Kuncewicz (3887)
 • Urządzenia poruszane siłą umysłu – Harry Stine (4155)
 • Wybór – Adrian Chmielarz (4762)
 • Opcje – Robert Sheckley (5496)
 • Artur Rubinstein – Harvey Sachs (6326)
 • Historia liturgii chrześcijańskiej – Armin Rohrscheidt (6683)
 • Gry menedżerskie , prof. D. Brol