Aktualności

Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr IJYR/27 2 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Amerykańskiego Trustu Edukacyjnego

Porządek dyskusja w czasie warsztatu obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Audyt jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Wieliczce
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim


 • Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: sępoleński oraz brzozowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Kaprinż” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe AUTOTRANS Sp. z o.o. , Zakłady Tkanin Dekoracyjnych „DEKORA” S.A., ORTHOmedicus, Marzanna Brzozowska, Trzemeszeńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzemesznie , ELMAR Marian Damski , AVIMOT , Demetes JAROSŁAW JUROWICZ, Górski Ogród Paweł Poniewierski, ODKRYWCY Sp. z o.o., PAKMAR , Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex” , Gmina Miejska Głogów, TRANS – ZBYT P.T.H. SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH, Jarosław Marcin Pawluk, Mariusz Pawluk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „JARMAR Eksport-Import S.C.”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możliwość komentowania Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne została wyłączona