Aktualności

Dofinansowanie na treningi zamknięte


Ogłaszamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Wielkopolski Program Społeczny” do następnego etapu zaakceptowano następujące programy:

 • zbudowanie mobilnej platformy do procesowania wnętrz pomieszczeń – szkolenia handlowe
 • stworzenie modułowego projektu elektronicznego pozwalającego na samodzielne, kompleksowe kreowanie tożsamości wizualnej firmy – szkolenia z delegowania
 • Szkolenia Dla Liderów w Krakowie – warsztaty z delegowania
 • zbudowanie osystemowania udostępnianego on-line do obsługi usług świadczonych cyklicznie i windykacji należności – treningi zamkniete
 • stworzenie portalu tematycznego dla rodziców z zestawem e-usług – szkolenia zamkniete
 • stworzenie prototypu, a następnie wdrożenie do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – szkolenia ze stresu
 • zbudowanie szkolenia e-learningowego dla administratorów komputerowych sieci rozległych z wykorzystaniem technologii Cisco – treningi biznesowe
 • progres konkurencyjności marki PGH na rynkach zagranicznych – szkolenia interpersonalne
 • zwiększenie sprzedaży importowej WIT-POL sj poprzez realizację koncepcji intensyfikacji importu – szkolenia ze stresu
 • Antyurazowe stabilizatory uchwytu rączki rakiety do tenisa ziemnego – warsztaty z konfliktów
 • standaryzacja procesów biznesowych na linii dostawcy – Ser-Milk – odbiorca – szkolenia miekkie
 • Bio na Eko Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw – warsztaty biznesowe
 • Bloober Team Wrocław: promocja usług w zakresie projektów multimedialnych na rynku międzynarodowym – szkolenia z przywództwa
 • Budowa zakładu produkcyjnego nowych produktów branży lotniczej wykorzystującego modernizacyjne technologie – szkolenia miekkie
 • Doradztwo przygotowujące przedsiębiorcę do pozyskania inwestorów zewnętrznych – warsztaty z zarządzania czasem
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) oraz Instytucji Wdrażających (PARP oraz WWPE) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku – szkolenia ze stresu
 • E-korki z matematyki – szkolenia z konfliktów