Aktualności

Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z finalizacją projektu nr HZK/69 9 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania środków z Panatlantyckiego Trustu Edukacyjnego

Agenda dyskusja w czasie konferencji zawiera następujące zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Ocena jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele na Szkolenia w Częstochowie
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Analiza wpływu interwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program zostany omówiony w aspekcie efektywności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • Produkcja wyrobów formowanych na zimno
 • Produkcja motocykli
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Pozostała działalność wydawnicza
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Lublin oraz węgrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych „Energopol 7” S.A., Huta Szkła „ANTONINEK” Sp. z o.o., Zakłady Porcelany i Porcelitu „CHODZIEŻ” S.A., Eko Standard – Usługi Komunalne – Marek Szymański, „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych Jerzy Krempa , Przedsiębiorstwo Telekomunikacji i Teletransmisji TELEKACH Spółka z o.o., Booking City Sp. z o.o., E-ZAMAWIAM , INTRADEX SP. Z O.O., MORIZON Sp. z o.o., RRC Poland Sp. z o.o., Viatron Spółka z o.o., Fabryka e-biznesu sp. z o.o., ECOBACK , Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możliwość komentowania Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – fundusze unijne została wyłączona