Aktualności

Granty Europejskie na kursy biznesowe


Zawiadamiamy że w ramach funduszu europejskiego „Świętokrzyski Fundusz Pomocowy” do przedostatniego etapu zaakceptowano niżej wymienione projekty:

 • stworzenie internetowego serwisu zarządzania systemami – planino – warsztaty z obslugi klienta
 • stworzenie dynamicznej aplikacji cyfrowej *Retoria*, umożliwiającej powszechne budowanie, edytowanie oraz generowanie własnych witryn elektronicznych – szkolenia z komunikacji
 • Szkolenia Biznesowe w Krakowie – szkolenia sprzedażowe
 • stworzenie platformy oraz wdrożenie e-usługi w postaci systemowego i zdalnego dostępu do cyfrowych zasobów wiedzy oraz wirtualnego doradcy – treningi handlowe
 • stworzenie portalu społecznościowego zrzeszającego osoby promujące krajobrazy i dobra kulturowe Karkonoszy i okolic Jeleniej Góry – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie serwisu cyfrowego wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie systemów wynagrodzeń pracowniczych – warsztaty z asertywności
 • zbudowanie wortalu internetowego „e-diagnostyka chorób” – treningi HR
 • progres ekspansji firmy IPB na rynki zagraniczne w latach 2010-2011 – szkolenia interpersonalne
 • zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego ekspansji mieszkańców miasta Krosna – warsztaty menedżerskie
 • „Budowa Zespołu Inkubatorów Wysokich procedury – „Materiały i biomateriały” oraz „Technologie informacyjne i komunikacyjne” na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM” – warsztaty firmowe
 • B2B dla VMI SCM – biznes multimedialny źródłem generacji przychodów i ograniczania kosztów w relacjach kooperacyjnych – warsztaty zamkniete
 • Badania rozwojowe i uruchomienie programu Budżetowego (7221 PKWiU) realizowane przez Madkom – treningi z przywództwa
 • Budowa programu przepływu danych pomiędzy firmą OMNIS a kooperantami wspierającego obsługę serwisową, wdrożeniową i handlową – warsztaty interpersonalne
 • Centrum innowacyjnych metodyki Laserowych do produkcji nowoczesnych ekologicznych kotłów energetycznych – szkolenia HR
 • Dostosowanie projektu informatycznego w Spółce PSD Sp z oo do systemu informatycznego partnerów – treningi z przywództwa
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2011 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych systemu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka – szkolenia z komunikacji
 • Ekspansja firmy Dako Art na rynki zagraniczne źródłem przyrostu pozycji konkurencyjnej firmy – szkolenia z zarządzania projektem