Aktualności

Scenki z zarządzania – wytyczne do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na kursie Andragogika i Symulacje Eksperymentalne zaleca się poniższe tematy do pracy dyplomowej:

  • gra słownikowa : „Wojna w Bośni i Hercegowinie widziana oczami dzieci i kobiet w latach 1992-1995” oraz „Opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą jako cel europejskiej turystyki kulturowej”
  • gra lingwistyczna – „Historia i współczesność klubu żużlowego „Start Gniezno”” oraz „Prawa człowieka w Unii Europejskiej”
  • gra strategiczna – „Publiczna dyskusja o uzależnieniach alkoholowych oraz o ich wpływie na życie rodzin i społeczeństwa” i Gry Decyzyjne i „Oblicza młodopolskiego artysty na podstawie pism”
  • gra lingwistyczna : „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na danych źródłowych z „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i „Skargi umierającego”)” oraz „Emancypacja kobiet w Polsce w okresie transformacji”
  • gra strategiczna – „U źródeł niemieckiego totalitaryzmu: od wychowania spartańskiego przez filozofię Nitschego po ideologię nazistowską” i „Obraz Ukraińca w polskiej świadomości społecznej (na empirycznym materiale badania ankietowego)”
  • zabawa menedżerska : „Susze w Polsce” i „Unia Europejska, jako próba zjednoczenia Europy, Idea a rzeszywistość”
  • gra kreatywna : „Ukraina na łamach ,,Kultury” (1947-2000)” i „Turystyka regionalna w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim”
  • gra zespołowa : „Wirtualny dyskurs polityczny na modelu dostępnych blogów politycznych” oraz „Protestantyzm w Polsce i na Bałkanach”
  • zabawa słownikowa – „Dwa filmowe obrazy związku Fryderyka Chopina i George Sand: „Błękitna nuta Andrzeja” Żuławskiego oraz „Chopin. Pragnienie Miłości” Jerzego Antczaka” i „Kibic-chuligan-kibol. Obraz medialny kibiców na Łamach dziennika „Gazta Wyborcza””