Aktualności

Gry szkoleniowe – zalecenia do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Integracyjne zezwala się na tu przedstawione problemy do egzaminu:

  • gra kreatywna – „Drogi Ukrainy do Pomarańczowej Rewolucji w oparciu o eseistykę Jurija Andruchowycza” oraz „Lew Tołstoj i Polska”
  • zabawa komunikacyjna : „Współczesny przewodnik po Katedrze Gnieźnieńskiej ” oraz „Rozpad Jugosławii i udział wspólnoty międzynarodowej w konfliktach pod koniec XX wieku (od 1991 – współczesności)”
  • zabawa kreatywna – „Cechy klimatu Pomorza Zachodniego” i Językowe Gry Biznesowe i „Wojna w mediach narzędziem walk gigantów”
  • zabawa kreatywna : „Osobliwości przyrodnicze Roztocza” oraz „Sprawa katyńska w prasie polskiej w latach 1990-2007”
  • symulacja słownikowa – „Zmiany częstości występowania opadów gradu w Polsce w latach 1954-1981” oraz „Śladami św. Marka. Koptyjski Kościół Prawosławny dawniej i dziś”
  • gra zespołowa : „Filmowe i teatralne adaptacje powiesci Michała Bułhakowa Mistrz i Małgorzata” oraz „Problem naruszeń w internecie”
  • gra komunikacyjna – „Obraz społeczeństwa polskiego na podstawie „Dzienników” Witolda Gombrowicza” i „Słownictwo w wędkarstwie”
  • zabawa decyzyjna – „Kobieta jako obiekt seksualny w obserwowanych reklamach telewizyjnych i prasowych” i „Konkursy Chopinowskie w polskich i rosyjskojęzycznych czasopismach”
  • zabawa kreatywna – „Tadeusz Różewicz jako krytyk kultury współczesnej” oraz „Wiadomości radiowe”