Aktualności

Dotacje na warsztaty zamknięte


Potwierdzamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Łódzki Fundusz Strukturalny” do następnego etapu dopuszczono poniższe projekty:

 • stworzenie mobilnego serwisu zarządzania planami – planino – warsztaty z konfliktów
 • wypracowanie cyfrowej wyszukiwarki oraz modelu tworzenia rankingów firm – szkolenia negocjacyjne
 • Szkolenia Menedżerskie w Warszawie – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie platformy oraz implementacja e-usługi badania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności – szkolenia negocjacyjne
 • zbudowanie portalu internetowego E-Sinersio – treningi z obslugi klienta
 • stworzenie serwisu cyfrowego prognosticpl świadczącego innowacyjne e-usługi prognozowania szeregów czasowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • stworzenie usługi E-Doładowania biletów komunikacji miejskiej na kartach elektronicznych – treningi z konfliktów
 • wzrost importu przez przygotowanie harmonogramu intensyfikacji eksportu w Fabryce Porcelany AS Ćmielów – treningi z asertywności
 • interdyscyplinarne Centrum Optymalizacji modelów Partnerskich – szkolenia z przywództwa
 • Akcelerator EIT+ spółek nowoczesnych o hybrydowym profilu branżowym – warsztaty miekkie
 • modyfikacja współpracy przedsiebiorstwa BH-Res z partnerami w celu podniesienia konkurencyjnosci – warsztaty interpersonalne
 • badanie mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki – patogen – czynniki środowiska (InterMolMed) – treningi pracownicze
 • Budowa i uruchomienie platformy informatycznej do zdalnego zarządzania procesami przygotowania materiałów zdigitalizowanych do druku offsetowego – treningi z delegowania
 • Budowa sieci dystrybucyjnej firmy Wiwatowski poprzez modyfikację systemu informatycznego wykorzystującego funkcje B2B – warsztaty z komunikacji
 • wytworzenia prototypowej instalacji dla pozyskania metanu z pokładów węgla – treningi sprzedażowe
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I i II Priorytetu systemu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka w 2009 r – szkolenia z komunikacji
 • Ekspansja na rynkach zagranicznych rynkach nowoczesnych rozwiązań IT dla branży lotniczej – warsztaty z komunikacji