Aktualności

Informacja – test – Szkoła Trenerów

Powiadomienie – egzamin – Szkoła TrenerówW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Akademia Trenerów Sprzedaży:

Celem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych członków jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a następnie przygotowanie dla niej kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych tematów.

Podstawowym elementem pracy musi koniecznie zostać blog seminaryjny warsztaty HR

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE RÓWNIEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Analiza rynku i strategie marketingowe
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Delegowanie zadań
 • Zarządzanie strategiczne: budowanie strategii i oglądanie własnej organizacji z wielu perspektyw


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE PROMOCJI ARTYSTÓW WYBRZEŻA ERA-ART
 • STOWARZYSZENIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W SZCZYRZYCU
 • JAROCIŃSKI KLUB SPORTOWY „JAROTA” W JAROCINIE
 • STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM PRZEWLEKŁE CHORYM „DAR SERCA”
 • STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM „CHATA Z POMYSŁAMI”
 • CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
 • TOWARZYSTWO „POLIGRODZIANIE”
 • „FUNDACJA QINGLONG IMIENIA DANUTY KOHLBERGER-NOWICKIEJ”
 • STOWARZYSZENIE „GENERAŁ STANISŁAW MACZEK IN MEMORIAM”
 • STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW ŻACZKA
 • KLUB SPORTOWY „OSIR”
 • „RADOŚĆ DZIECIOM”
 • SOLIDARNI ZIEMI PUŁAWSKIEJ
 • „ZA BRAMĄ”
 • STOWARZYSZENIE „NASZ DWOREK”