Aktualności

Ćwiczenia z zarządzania – tezy do pracy dyplomowej


Ogłaszamy że na kursie Metodyka Kształceniowa i Gry Integracyjne zaleca się następujące tezy do pracy dyplomowej:

  • gra komunikacyjna – „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego” i „Postać Superbohatera i jego wpływ na kulturowy wizerunek współczesnego mężczyzny”
  • zabawa decyzyjna – „Rozmowa z komputerem, – czyli komunikacja interpersonalna na czatach” i „Tabu krwi”
  • gra decyzyjna – „Rozumienie pojęcia terroryzm” i Gry Biznesowe i „Styk wielu kultur jako atrakcja turystyczna Turcji”
  • zabawa lingwistyczna : „Ideał osobowy kobiety na przykładzie świetych kanonizowanych przez Kościoł katolicki” oraz „Zagadnienie trudnych relacji między matką a córką w dyskursie familijnym”
  • gra edukacyjna – „Wpływ soborów powszechnych na budownictwo kościelne” oraz „Herkules – starożytność a popkultura”
  • zabawa strategiczna : „Zjawiska związane z moralnością, etyką i bioetyką wsród katolików i prawosławnych” i „”Utkana z prawdy, a nie ze zmyślenia”. Literatura sfery dokumentu osobistego”
  • gra strategiczna – „Zachodnioeuropejskie oblicza Wenus jako wyraz współczesnej mozaiki kulturowej” oraz „Współczesne emigracje zagraniczne Polaków – kierunki, skala i struktury oraz znaczenie rynku pracy ”
  • symulacja strategiczna : „Wpływ aktywności Słońca i parametrów orbity ziemskiej na klimat Ziemi” oraz „Patologie i dewiacje społeczne jako wyzwania współczesnego społeczeństwa”
  • symulacja decyzyjna – „Ludowe nazwy roślin” i „Oddziaływanie Collegium Europaeum Gnesnense na Gniezno i region”