Aktualności

Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr DCS/28 9 9 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Pomocowego

Porządek dyskusja w czasie seminarium przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Ocena stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek na Warsztaty w Zakopanem
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b. (10 edycji badania)
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w ramach komponentu regionalnego PO KL w kontekście prognozowanej sytuacji na rynku pracy
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: świdnicki oraz bytowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Pawel Wydra, DROBIMEX – HEINTZ Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo POLMOS BIAŁYSTOK S.A., PUH DK, Towarzystwo Kulturalne Osiedlowej TV SAT „Chrobry” , Zakład Usługowy Dipol Pan Andrzej Kliś , 2KMM , EGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, INVENT-SERVICE Krzysztof Grzybowski, Medicalgorithmics Spółka z o.o., SEEN Technologie , UDH-Ukraiński Dom Handlowy s.c., KRYNICA VITAMIN SÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS Piotr Grabowski, P.P.H. KOSIEK Krzysztof Kowalski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możliwość komentowania Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – projekty EFS została wyłączona