Aktualności

Pomoc pieniężna na warsztaty biznesowe


Informujemy iż w ramach funduszu dofinansowań „Świętokrzyski Fundusz Społeczny” do przedostatniego etapu dostały się tu wymienione wnioski:

 • stworzenie internetowego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania systemami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach systemowych – szkolenia z asertywności
 • zbudowanie nowej e-usługi dla sektora bankowego, interaktywna weryfikacja kredytobiorców – szkolenia ze stresu
 • Pracownicze Szkolenia Dla Liderów w Katowicach – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie platformy umożliwiającej świadczenie e-usługi automatycznego monitoringu wizyjnego – warsztaty z obslugi klienta
 • stworzenie portalu mobilnego do tworzenia i publikacji książek elektronicznych (e-book) – warsztaty interpersonalne
 • stworzenie portalu ZamieszkamTupl do prezentacji ofert firm oraz wirtualnego planowania domu – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie, implementacja i świadczenie e-usług dla diabetyków i ich najbliższego otoczenia w postaci e-dzienniczka samokontroli, e-kalkulatora, e-akademii i e-informatora diabetyka – szkolenia interpersonalne
 • progres konkurencyjności SMT Software SA poprzez uruchomienie kompleksowego projektu Koordynacji procesów i integrację z istniejącymi procesami spółek Grupy Advpl – szkolenia interpersonalne
 • wzmocnienie wydajności zaplecza IT celem zapewnienia sprawnej transmisji zasobów pomiędzy Estelligence a klientami – warsztaty firmowe
 • „sporządzenie metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie” – szkolenia handlowe
 • B2B w Armadeopl – projekt współpracy z dostawcami, kurierem, biurem rachunkowym i procesem sprzedaży ratalnej – warsztaty sprzedażowe
 • Badania przemysłowe i rozwojowe nad implementacjam energooszczędnych pomp ciepła (292312-7390) – szkolenia pracownicze
 • Budowa bioelektrowni w miejscowości Uhnin (gm Dębowa Kłoda, woj lubelskie) – szkolenia HR
 • Budowa platformy wymiany rejestrów pomiędzy ASP Poland sp z o o a Partnerami – treningi pracownicze
 • Dofinansowanie planu intensyfikacji i eksportu firmy ELEKTRO-MET Wojciech Morzyński – warsztaty pracownicze
 • Działania informacyjno-promocyjne DKI jako Instytucji Zarządzającej w ramach PO IG – treningi z asertywności
 • EKSPERTYZY NA import – BUDOWANIE POLSKIEJ MARKI RZECZOZNAWCZEJ – treningi miekkie