Aktualności

Rekomendacje – firmy szkoleniowe z integracji zespołów – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Baza dopuszczonych do kolejnej rundy wniosków w ramach grantów Belgijskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • C7/C/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Podniesienie konkurencyjności poprzez twórcza implementacja innowacyjnych rozwiązań, „MARION SPÓŁKA AKCYJNA”, . Dla tego aplikacji ogłoszono środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Certes
  • A2/Z/MAŁOPOLSKIE-, Zakup innowacyjnej linii technologicznej do automatyzacji obróbki blach za pomocą wielofunkcyjnego centrum obróbczego., POL-EKO-APARATURA SPÓŁKA JAWNA A.POLOK-KOWALSKA, S.KOWALSKI, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa Avenhansen.
  • 8/B/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Innowacyjne rozwiązania linii technologicznej do produkcji łączników meblowych – lamelek., SOLiD PAWEŁ PASIERB, Dla tego zgłoszenia przyznano finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Skała. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji ODiTK
  • 5/F/MAZOWIECKIE-, Inwestycja w zaplecze konstrukcyjno-rozwojowe oraz produkcyjne dedykowane dla wprowadzenia na rynek inteligentnego urządzenia manipulacyjnego przeznaczonego do usprawnienia ręcznego montażu elementów o dużej masie, w liniach produkcyjnych., SSG ENGINEERING S.C. IRENEUSZ GRZYWOCZ, JACEK SZULC, Dla tego zgłoszenia przyznano finansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Homo Creatore
  • 3/I/LUBELSKIE-, przystosowanie do potrzeb innowacji w usługach budowlanych wykonywanych w skrajnie trudnych warunkach celem podniesienia konkurencyjności firmy., Ryszard Kubat Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOMEX”, Dla tego projektu zaakceptowano środki na gry biznesowe. Rekomendowany trener HR: Marek Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Integra Consulting
  • 1/A/LUBUSKIE-, Polski innowacyjny system połączeń przewodów i elementów konstrukcyjnych do budowy ciągów technologicznych służących do transportu materiałów sypkich i wysoce – erozyjnych cieczy oraz roztworów agresywnych chemicznie, zapewniający podwyższone standardy bezpieczeństwa w zakresie stosowanych ciśnień, szczelności, zakresu temperatur stosowania, niezawodności montażu w warunkach zagrożenia pożarowego, wybuchu pyłów i gazów, ułatwiający przesyłanie mediów niebezpiecznych w tym gazów, płynów i środków chemicznych mogących stanowić zagrożenie w formie skażenia środowiska lub niebezpieczeństwo niekontrolowanego zapłonu i zagrożenia wybuchowego w warunkach pomieszczeń zagrożonych wybuchem gazów i pyłów., KG CONSTRUCTION SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia przyznano dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Jacek Batko. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Training Partners
  • E3/T/POMORSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej technologii produkcji wybranych akcesoriów dachowych, obejmującej wszystkie niezbędne elementy związane z bezpieczeństwem oraz prawidłowym funkcjonowaniem przy obsłudze kominiarskiej poszycia dachu, w układzie zautomatyzowanego gniazda produkcyjnego., PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE EKSPORT-IMPORT Marek Bylica, Dla tego zgłoszenia przyznano dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Szymon Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Profess
  • B8/T/PODLASKIE-, Uruchomienie innowacyjnej technologii obróbki metali oraz produkcji form rdzeni odlewniczych do wentylowanych tarcz hamulcowych wraz z systemem podgrzewania tych form w trakcie procesu odlewania., PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „PEGAS” S.C. J.GĄSIOR, J.P.P. PAULUKIEWICZ, Dla tego projektu przyznano finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie ODiTK
  • Możliwość komentowania Rekomendacje – firmy szkoleniowe z integracji zespołów – Instytut Rozwoju Kierowniczego została wyłączona