Aktualności

Ogłoszenie – egzamin – Szkolenie Trenerskie

Ogłoszenie – zaliczenie – Szkoła TrenerówW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla uczestników kursu „Szkoła Coachów Biznesu:

Zadaniem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych członków jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a potem przeprowadzenie dla niej kursu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych problemów.

Podstawowym projektem winien być moduł spotkania inspiracyjne menedżerskie

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TAKŻE NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • autoprezentacja
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Komunikacja z różnymi typami osobowości
 • Team-building – budowanie fundamentów zespołu


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO KOŚCIUSZKOWSKIE W POŁAŃCU
 • OTWOCKI KLUB SPORTOWY „START”
 • STOWARZYSZENIE „KOLEGIATA KARTUSKA” W KARTUZACH
 • FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY IM. WANDY TOMCZYŃSKIEJ
 • MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SKAŁA
 • METROPOLITALNE SEMINARIUM DUCHOWNE W LUBLINIE
 • STOWARZYSZENIE KULTURALNO – OŚWIATOWE „ŻAK” W GODZISZOWIE
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „CONRAD”
 • STOWARZYSZENIE – AKTYWNI LOKALNIE
 • POMORSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ „FALA NADZIEI”
 • STOWARZYSZENIE PRZY SP 172 „UCZEŃ” IM. JANINY JASZCZYŃSKIEJ
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA
 • DIGNITAS DOLENTIUM
 • STOWARZYSZENIE KOBIET GORAJA – KOBIETA AKTYWNA
 • STOWARZYSZENIE „POMÓŻ SOBIE POMAGAJĄC INNYM”