Aktualności

Opracowania źródłowe dla absolwentów warsztatów – symulacje


Bardzo prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i symulacji menedżerskich w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie wymienionych poniżej materiałów przed wykładem Zespołowe Gry Negocjacyjne Dla Kierowników Projektów.
Pragniemy dodać w tym miejscu, że umieszczona w tym miejscu lista zawiera pozyje wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii fabuły tworzonych przez Naszych Uczestników symulacji.

 • Szkolenie Kompetencji Menedżerskich w Konkurencyjnej Firmie, Jan Nowakowski
 • Szkolenia Techniczne, Łucja Dudeń
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Wielki słownik techniczny polsko-rosyjski
 • Przetwarzanie danych w systemie maszyn analitycznych
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Pomiary elektryczne i elektroniczne wielkości nieelektrycznych
 • Lokalizacja uszczelnień w przewodowych liniach telefonicznych
 • Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna
 • Geografia ekonomiczna
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Mechanika techniczna t IV
 • Tablice stali zwykłej jakości
 • Badania maszyn elektrycznych w przemyśle
 • Organizacja pracy zaopatrzeniowca-branżysty Wyd. II uzup.
 • Elektrotechnika teoretyczna tom II. Pole elektromagnetyczne
 • Elektronika w pytaniach i odpowiedziach
 • Zaporożec-budowa eksploatacja naprawa
 • Elektrotechnika teoretyczna Analiza i synteza elektrycznych obwodów liniowych
 • Przewodnik po elektronice
 • Metaloznastwo
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.III
 • Zadania z fizyki
 • Elektromechaniczne stany przejściowe w systemie energetycznym
 • Informatyka dla reformy
 • Spawacz. Środowisko pracy zdrowie i jego ochrona
 • Vedemecum ochrony pracy
 • Jak urządzać mieszkanie
 • Eureka
 • System operacyjny MS-DOS 4.0/5.0
 • Leksykon businessmena
 • Modele probabilistyczne w sieciach elek-troenergetycznych. Wyd.I. 251str.,20cm.
 • Układy scalone serii UCY74LS i UCY74S Parametry i zastosowania 270 str., 24 cm
 • Strategia konkurencji.Metody analizy sektorów i konkurentów 373str,20cm
 • Naprężenia cieplne 340 str., 24 cm
 • Moralność w polityce 75 str., 20 cm
 • Fizyka nie tylko dla orłów Jak rozwiązywać trudniejsze zadania i problemy- dla licealistów 181 str., 23 cm
 • Geografia ekonomiczna świata Wyd.III 486 str., 24 cm
 • Pzegląd marketingu Wyd.II 194 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Choroby nerek Niekonwencjonalne ujęcie tematu 139 str., 29 cm
 • Elementy informatyki-rozwiązywania zadańWyd.II + dyskietka 231 str., 24 cm
 • Operacje bankowe Rozliczenia i ewidencjawyd 2 143s 20cm
 • Operacje bankowe Rozliczenia i ewidencje 143s 20cm
 • PC i MS-DOS 6.22 Pierwszy krok 440 str., 23 cm
 • Roztwory Wykłady z chemii fizycznej 333
 • Podstawy rachunkowości Wyd.II 293 str,24 cm
 • Słownik fizyczny Wyd.IV 492 str,24 cm
 • Prawo papierów wartościowych Wyd.VII 517 str, 21 cm
 • Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne 430 str, 24 cm
 • Zaawansowane metody oczyszczania ścieków
 • Słownik łacińsko-polski 545 str, 17 cm
 • Podstawy projektowania technicznego Wspomaganie komputerowe CAD CAM
 • Obrabiarek sterowanych numerycznie.Serwonapędy. 306 str,24 cm
 • Internet – agresja i ochrona + CD -12 608 str, 24 cm
 • Pzegląd fizyki dla kandydatów na wyższeuczelnie i studentów 698s 24cm
 • Psychologia wychowawcza 371 str, 24 cm
 • Prawo cywilne – podręcznik dla studentów administracji 515 str, 24 cm
 • Elektrownie wyd.4 poprawione usterka 633s 24cm
 • Język angielski – repetytorium gramatykiz ćwiczeniami 302 str, 24 cm
 • Miernictwo elektryczne -cyfrowa technikapomiarowa 325 str, 24 cm
 • Ultradźwięki i ich zastosowania 426 str, 24 cm
 • LINUX-administracja kurs podstawowy D-191 664 str, 24 cm
 • Corel DRAW 12 oficjalny podręcznik 687 str. 24 cm